Verschil tussen druksensor, druktransducer en druktransmitter

In de industrie worden de termen druksensor, druktransducer en druktransmitter door elkaar gebruikt en vaak duiden ze het zelfde aan en zijn de verschillen niet duidelijk. druksensoren zijn sensoren met een minivolt uitgang, een druktransducer heeft vaak een volt uitgang en een druktransmitter geeft doorgaande een 4..20mA uitgang. Op het moment dat het uitgangssignaal kan worden vastgesteld aan de hand van de applicatie en benodigdheden kan de juiste term worden gekozen. Op deze pagina proberen wij in het kort de verschillen uit te leggen met voor en nadelen.

Druksensor.

Druksensoren is vaak de verzamelnaam die wordt gebruikt voor het aanduiden van de verschillende druk opnemers, in basis wordt onder een druksensor een sensor verstaan met een uitgangssignaal in millivolts. Dit minivolt druksignaal kan worden gebruikt tot een afstand van maximaal 0,5 meter vanaf de sensor zonder een significant verlies in het meetsignaal. Het uitgangssignaal is proportioneel aan de voedingsspanning van de druksensor. met een 10mV/V uitgangssignaal geeft de druksensor een uitgangssignaal tussen 0 en 50mV. Oude technieken produceren circa 2-3mV/V signaal waarbij MEMS technologie zoals de technologie van Core sensors een maximaal signaal kan produceren van 20mV/V. Het toepassen van een minivolt signaal geeft de engineer de flexibiliteit om het signaal aan te passen naar de wensen van de klant en een zo klein en daarmee zo goedkoop als mogelijke druksensor te produceren.

Druktransducer.

druktransducers hebben een uitgangssignaal in Khz of volt range, zoals 0-5 Volt, 0-10V of ratiometrisch van 0,5-4,5Volt. de uitgangssignalen zijn afhankelijk van de aangesloten voedingsspanning die kan liggen tussen 8-28VDC behalve de radiometrische variant die een voedingsspanning nodig heeft van maximaal 5VDC. De maximale kabellengte bedraagt ongeveer 5 meter vanaf de elektronica. Het voordeel van een druktransducer is het lage verbruik van de sensor, hierdoor zijn deze sensoren uitermate geschikt voor applicaties waar geen vast voedingsbron aanwezig is maar een batterij of zonnepaneel dient te worden toegepast.

Het nadeel van een druktransducer is dat deze geen mogelijkheid bied voor het weergeven van een probleem, indien de druk 0 bar is zal het uitgangssignaal 0V bedragen. dit kan tevens duiden op een probleem met de sensor echter kan het verschil tussen meting en een sensor probleem niet worden gemeten. dit geld niet voor de radiometrische sensoren die ten alle tijden een minimale uitgangssignaal hebben van 0,5VDC. Een andere oplossing van dit fenomeen is om een range van 1-5 of 1-6VDC toe te passen of indien een hogere voedingsspanning aanwezig is een automatische verhoging van het meetsignaal te laten genereren door de sensor boven de uitgangsrange van de druktransducer.

Druktransmitter.

Druktransmitters geven een uitgangssignaal van 0..20mA of 4..20mA, de door Core sensors toegepaste druktransmitters hebben allemaal een uitgang van 4..20mA (2-draads) Het meetsignaal wordt direct door de sensor omgevormd naar een mA signaal wat er voor zorgt dat er zeer lange kabel lengtes kunnen worden overbrugd zonder signaal verlies en dat er nagenoeg geen last is van elektrische ruis door EMC. De voedingsspanning ligt vaak tussen de 8-28VDC waarbij het maximale verbruik van de sensor ongeveer gelijk is aan het uitgestuurde mA signaal. Door het omvormen van het signaal naar een stroom is het energie verbruik hoger als een druktransducer waardoor deze minder geschikt is voor gebruik met batterijen.

Adsensys verkoopt en ondersteunt het gehele programma van Core sensors voor druksensoren, druktransducers en druktransmitters.

Gerelateerde berichten