Waterstof wint de laatste jaren veel aan populariteit. Voor het opwekken van waterstof wordt water gesplitst in zuurstof en waterstof. Deze waterstof kan vervolgens worden gebruikt om energie op te wekken. Het grote voordeel aan waterstof is dat het in zeer grote hoeveelheden opgeslagen kan worden. Bij directe opslag van energie uit zonne-energie en windenergie is dat een groot probleem. Waterstof heeft dat probleem dus niet. Daarom biedt waterstof grote kansen in de energietransitie. Maar over het opwekken van energie uit waterstof is nog wel wat verwarring. Daarom gaan we hier in dit artikel wat dieper op in.

Energie opwekken met waterstof? Eerst waterstof produceren

Voordat energie opgewekt kan worden uit waterstof, moet de waterstof gemaakt worden. Dit kan op meerdere manieren, maar de meest duurzame manier is via elektrolyse. Met behulp van elektriciteit wordt water gescheiden in zuurstof en waterstof. Dat betekent dat aan de basis van elk waterstofsysteem een waterstof elektrolyser staat. Bij Adsensys werken we met een ENAPTER elektrolyser. Deze produceert 99,9% zuivere waterstof. Als dat nog niet voldoende is, wordt aan de elektrolyser een speciale droger gekoppeld. Deze zorgt ervoor dat de kwaliteit oploopt tot 99,999% zuivere waterstof. Daarnaast zijn er aanvullende producten voor bijvoorbeeld de opslag en afgifte van de waterstof. Afhankelijk van de wensen van de producent wordt een systeem ontwikkeld dat bij de waterstofbehoefte past. Zie hieronder ons aanbod van producten om te gebruiken bij waterstofproductie.

Enapter EL 2.1
Enapter EL 2.1

Enapter DRY 2.1
Enapter DRY 2.1

AEM Cluster 60
AEM Cluster 60

AEM Multicore
AEM Multicore

Enapter EL 4.0
Enapter EL 4.0

Enapter EL 4.0
Enapter EL 4.0

 

Energie/elektriciteit opwekken uit waterstof

Nadat de waterstof is geproduceerd, kan deze ingezet worden om energie op te wekken. Ofwel het omzetten van waterstof in elektriciteit. Dat kan door de waterstof weer in aanraking te laten komen met zuurstof uit de lucht. Hierdoor wordt een chemische reactie opgewekt, waarbij energie vrijkomt. De waterstof en de zuurstof vormen samen weer water en de vrijgekomen energie kan gebruikt worden op het moment dat dit nodig is. Maar ook voor industriële processen of het verwarmen van huizen kan waterstof gebruikt worden. Hiervoor zijn speciale installaties nodig, die de chemische reactie tot stand brengen en de energie kunnen gebruiken. Hoe zo’n installatie eruit ziet, wisselt per toepassing. In een waterstofauto gebeurt dit bijvoorbeeld in een speciale brandstofcel. Deze haalt waterstof uit opslagtanks onderin de auto en brengt de chemische reactie gecontroleerd tot stand. De energie die vrijkomt wordt vervolgens gebruikt om de elektrische motor van de auto aan te drijven.

Zelf aan de slag met waterstof?

Steeds meer bedrijven maken de overstap naar waterstof. Adsensys helpt ze hierbij. Bent u ook nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe manier van energie opwekken? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer over wat waterstof in uw situatie kan betekenen en welke producten u nodig heeft om een goed waterstofsysteem neer te zetten. Daarbij begeleiden we u bovendien van begin tot einde. Zo helpen we u op weg met deze nieuwe ontwikkeling.

Gerelateerde berichten