Waterstof wordt steeds vaker genoemd als het over de energietransitie gaat. Waterstof wordt gezien als goed alternatief voor andere energiebronnen. Maar er bestaan verschillende soorten waterstof, die lang niet allemaal even duurzaam zijn. Groene waterstof is wel duurzaam. Maar wat is groene waterstof precies en hoe wordt het opgewekt? In dit artikel vertellen we u alles wat u moet weten over groene waterstof.

Wat is waterstof?

Voordat we u kunnen uitleggen wat groene waterstof is, is het belangrijk om te weten wat waterstof op zich is. Waterstof (H2) is een brandbaar gas. Het is het meest voorkomende element in het universum. Waterstof is een erg licht gas, maar onder hoge druk heeft het wel een erg hoge energiedichtheid. Per kilogram kan het dan wel een dichtheid van 120 megajoule (MJ) hebben. Dit is veel hoger dan bijvoorbeeld aardgas, dat per kilogram een dichtheid van 45 MJ heeft. Om het waterstofgas voldoende onder druk te brengen, is er wel flink wat energie nodig. De energie die hiervoor gebruikt wordt, maakt dat waterstof grijs, blauw of groen is.

Verschillende soorten waterstof

Hoewel er maar één soort gas is dat waterstof heet, zijn er toch verschillende soorten waterstof. Het verschil tussen deze soorten zit niet in het gas zelf, maar in de manier waarop de waterstof gemaakt wordt. Er is grijze, blauwe en groene waterstof.

Traditioneel: Grijze waterstof

Het overgrote gedeelte van de waterstof die nu nog in Nederland gemaakt wordt, is grijs. Voor het maken van deze waterstof worden olie, gas of steenkool gebruikt. Bij deze manier van waterstof maken komt veel CO2 vrij. Voor elke kilo waterstof gaat het om zeven kilo CO2 die de lucht in gaat. De productie van deze waterstof is dus alles behalve duurzaam.

Een stap in de goede richting: Blauwe waterstof

Bij blauwe waterstof is er een oplossing gezocht voor de vrijgekomen CO2. Deze CO2 komt nog steeds vrij bij de productie van blauwe waterstof, maar deze CO2 wordt grotendeels opgevangen en opgeslagen. Zo’n 80 tot 90% van de vrijgekomen CO2 wordt op deze manier onder de grond gestopt. Deze opslag kan bijvoorbeeld in lege gasvelden onder de zeebodem plaatsvinden. Het nadeel van blauwe waterstof is dat het behoorlijk duur is en je de opslag goed moet regelen. Er wordt dan ook nergens op grote schaal blauwe waterstof geproduceerd.

Een duurzame oplossing: Groene waterstof

Groene waterstof wordt geproduceerd met duurzame elektriciteit. Met deze stroom wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Dit proces wordt elektrolyse genoemd. Hierbij komt geen CO2 vrij, waardoor het vele malen duurzamer is dan waterstof opwekken met kolen of gas. Bij groene waterstof wordt gebruik gemaakt van elektriciteit uit een duurzame bron. Deze groene stroom opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Bij het vergassen van biomassa op hoge temperatuur komt ook waterstof vrij. Op dit moment wordt er nog niet op grote schaal groene waterstof geproduceerd, maar de kans is groot dat dit in de toekomst zal veranderen.

Ook qua toepassingen heeft groene waterstof een voordeel ten opzichte van de andere soorten waterstof. Groene waterstof is erg zuiver, waardoor het goed gebruikt kan worden in bijvoorbeeld voertuigen. Hierdoor is de groene waterstof meer geschikt voor veelvuldig gebruik dan de blauwe en grijze variant.

Wanneer is waterstof groen of duurzaam?

Waterstof wordt groen genoemd als het via elektrolyse met duurzame elektriciteit is opgewekt. Hierbij komt er geen CO2 vrij, waardoor de waterstof geen nadelige effecten op het klimaat heeft. Ook de stroom die voor de elektrolyse wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt. Hiervoor wordt bijvoorbeeld windenergie of zonne-energie gebruikt. Dat maakt groene waterstof een groen en duurzaam alternatief voor grijze en blauwe waterstof.

Voor het opwekken van waterstof is een speciaal elektrolyse systeem nodig. Een volledig geautomatiseerde waterstof generator kan dan waterstof genereren.

Heeft u ook interesse in deze belangrijke ontwikkeling binnen de energietransitie? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag wat er allemaal mogelijk is en adviseren u over een effectieve oplossing. We leveren zowel losse producten als complete systemen, waardoor we voor elke vraag en passend antwoord hebben.

Gerelateerde berichten