Als gevolg van het klimaat- en milieuvraagstuk ontstaat er wereldwijd een sterke behoefte aan meer innovatie op het gebied van energieproductie, -distributie en -transport waaronder het gebruik en de toepasbaarheid van waterstof. Noord-Nederland speelt hierop in door het Energy Transition Center (EnTranCe) op te zetten. Deze proeftuin op energiegebied brengt bedrijfsleven, ondernemers en onderwijsinstituten bij elkaar om gezamenlijk te werken aan de energievoorziening van morgen.

Adsensys heeft Voor EntranCe een volledig geautomatiseerde waterstof generator ontworpen en gebouwd voorzien van waterbehandeling, voorraad voorziening en afgifte van de geproduceerde waterstof. de volledige installatie werd ingebouwd in een enkele container welke is geplaatst op het terrain van EnTranCe te Groningen.

Geproduceerde waterstof voor verschillende doeleinden

De container maakt het mogelijk door de veiligheids voorzieningen om 24 uur per dag en zeven dagen per week geheel autonoom waterstof te leveren aan het terrein. De hoeveelheid energie, geproduceerd en geleverd waterstof als ook het waterverbruik worden continue gemonitoord en alle meetgegevens worden lokaal opgeslagen. De gehele installatie kan tevens op afstand worden gemonitoord.

  • De waterstof generator gebruikt energie
  • Door middel van elektrolyse waterstof
  • Door de opstelling te automatiseren

In samenwerking met verschillende partners bied Adsensys de mogelijkheid om een dergelijke installatie waar dan ook ter wereld neer te zetten.

Het geheel kan worden opgebouwd met de laatste ontwikkelingen tot een systeem van 1MW en 210Nm3/uur aan waterstof generen desgewenst is het mogelijk om voor bijvoorbeeld een power 2 gas opstelling in een tweede container te koppelen welke het geproduceerde waterstof omzet door middel van de methanisatie van koolstof dioxide en de geproduceerde waterstof naar duurzaam aardgas.

Gerelateerde berichten