Welke toepassingen zijn geschikt voor waterstof

Waterstof als energie drager of energie opslag lijkt de "missing link" in de energie transitie.

Het produceren, opslaan en hergebruiken van waterstof is dan ook toepasbaar in verschillende applicaties in de industrie, voor mobilisatie, in stedelijk gebruik, of in de agrarische sector.
Adsensys bied mogelijkheden in verschillende toepassingen en in verschillende sectoren, en hebben inmiddels ervaring met het opslaan van de geproduceerde waterstof en het wederom gebruiken van de geproduceerde waterstof. Staat uw oplossing of wens er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op om uw wensen te bespreken, door de modulaire bouw van onze systemen hebben we nagenoeg altijd een passende oplossing.

waterstof-oplossing

Waterstof genereren

Waterstof is als het ware een missende link in de energietransitie. Het opwekken van waterstof is voor een groot publiek alleen nog erg onduidelijk en ingewikkeld. Het opwekken van waterstof gebeurt door het splitsen van water in zuurstof en waterstof, met behulp van stroom. Maar hoe een volledig systeem er uit komt te zien en wat er voor nodig is, is vaak onduidelijk

Waterstof genereren

Waterstof tankstations

Het gebruik van waterstof in de vervoerssector lijkt daarom een logische stap. Tanken gaat weer in een oogwenk en de actieradius van het voertuig komt weer rond de 500 tot 600 km te liggen, wat ervoor zorgt dat u niet meer met uw buurman hoeft te overleggen wie er wanneer aan de laadpaal mag staan. Het aantal te leveren auto’s op waterstof zal de komende jaren groeien, en aan de infrastructuur voor het tanken wordt hard gewerkt

Waterstof tankstations

Ammoniak uit waterstof

Gebruik makend van het Haber Bosch proces wordt er al sinds 1910 ammoniak geproduceerd uit waterstof en stikstof uit de lucht om ons heen. Dit proces werkt optimaal bij een zeer hoge druk en warmte waardoor de energiebehoefte voor het produceren van ammoniak aanzienlijk is. Omdat er bij dit proces 3 keer zoveel waterstof nodig is als stikstof, wordt er veelal gebruik gemaakt van de productie van waterstof uit aardgas. Het Methaan uit het aardgas wordt door middel van stoom (water) omgezet in koolmonoxide en waterstof. De koolmonoxide wordt daarna wederom door middel van water weer omgezet in waterstof en CO2.

Amoniak uit waterstof

Zonne-energie

Het opslaan van energie in batterijen is mogelijk, alleen verliezen batterijen over tijd hun capaciteit tijdens het laden en ontladen van de batterij. Daarnaast worden in veel batterijen zeldzame metalen gebruikt die moeten worden gedelfd met een flinke impact op onze natuur. Het omzetten van zonne-energie in waterstof als batterij is een duurzamere oplossing

Zonne-energie

Windmolens

Door een waterstof productie faciliteit te plaatsen op windmolenparken kan de energie die niet kan worden afgenomen als windenergie worden gebruikt om waterstof te produceren. De geproduceerde waterstof kan vervolgens worden opgeslagen en worden gebruikt voor diverse toepassingen, zoals tankstations voor auto’s, vrachtwagens, bussen of zelfs schepen, en het opnieuw produceren van energie (als de vraag groter is dan wat de windmolens produceren).

Windmolens

Waterstofgebruik in de agrarische sector

De Nederlandse ambitie is om in 2050 volledig te zijn overgestapt naar het gebruik van hernieuwbare energie. De agrarische sector is hierin een belangrijke pilaar omdat decentrale productie van groene energie en het gebruik hiervan direct te integreren is in de agrarische bedrijfsvoering. Als het gaat om het opwekken van groene energie hebben veel agrarische bedrijven al een grote voorsprong op de rest van de bedrijfssector in nederland. Zij hebben vaak grote niet gebruikte oppervlaktes voor de plaatsing van zonne-energie, en een windmolen bij een agrarisch bedrijf is inmiddels ook geen unicim meer

Waterstofgebruik in de agrarische sector