Waterstofgebruik in de agrarische sector

De Nederlandse ambitie is om in 2050 volledig te zijn overgestapt naar het gebruik van hernieuwbare energie. De agrarische sector is hierin een belangrijke pilaar omdat decentrale productie van groene energie en het gebruik hiervan direct te integreren is in de agrarische bedrijfsvoering. Als het gaat om het opwekken van groene energie hebben veel agrarische bedrijven al een grote voorsprong op de rest van de bedrijfssector in nederland. Zij hebben vaak grote niet gebruikte oppervlaktes voor de plaatsing van zonne-energie, en een windmolen bij een agrarisch bedrijf is inmiddels ook geen unicim meer.

Maar hoe gebruik je de opgewekte energie binnen je bedrijfsvoering als de gemaakte energie niet direct bruikbaar is of geleverd kan worden aan het elektriciteitsnetwerk? Neem bijvoorbeeld een veebedrijf voorzien van de laatste technologieƫn en gebruik makend van melkrobots, de geproduceerde energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen gebeurt tussen 8:00 uur tot maximaal 20:00 uur. De melktijden en daarbij de hogere energievraag van het veebedrijf zijn tussen 6:00 uur en 9:00 uur en tussen 19:00 uur en 21:00 uur en sluit dan ook niet aan met de productie momenten van de groene energie.

Het produceren van waterstof is dan een uitkomst, dit kan eenvoudig lokaal worden geproduceerd uit groene energie, plaatselijk worden opgeslagen en op een later moment worden omgezet naar energie om bijvoorbeeld het vee te melken, worden gebruikt als brandstof voor de machines of het opwekken van warmte. Inmiddels komen de eerste machines aangedreven door waterstof op de markt zoals tractoren en heftrucks.

Duurzaam waterstof produceren

Het produceren en opslaan van waterstof voor eigen gebruik binnen de agrarische sector lijkt dan wel een oplossing. Echter is er geen standaard oplossing voor elk bedrijf. De hoeveelheid geproduceerde energie is net als de soort bedrijfsvoering per agrarisch bedrijf verschillend, dit vraagt om een oplossing die aan te passen is naar wens en behoefte qua energie-opwekking en -gebruik. Het ene bedrijf zal meer gebruik maken van waterstof om wederom elektrische energiebehoefte te creƫren op de momenten dat het nodig is en niet voorhanden en het andere bedrijf zal meer gebruik maken van het gebruik van waterstof als alternatieve brandstof voor de machines en tractoren.

electrolyser-waterstof

Onze oplossing voor het gebruik van waterstof in de agrarische sector

Door het toepassen van modulaire techniek voor het opwekken van waterstof en het gebruik van EAM technologie voor het elektrolyse proces biedt Adsensys een eenvoudige maar doeltreffende en duurzame methode voor de productie van waterstof voor de agrarische sector. Adsensys is in staat om systemen te leveren die waterstof produceren met de energie die op dat moment voorhanden is. Alle systemen zijn opgebouwd uit een modulaire waterstof generator met een kleine capaciteit, deze kunnen simpelweg worden aan- en uitgezet afhankelijk van of er energie voorhanden is. Hierdoor is het mogelijk een systeem te configureren wat in staat is bij de minst mogelijke productie van groene energie waterstof te produceren tot aan het maximaal mogelijk haalbare. Onafhankelijk van de vraag en het aanbod is een systeem te configureren dat voor elk bedrijf toepasbaar is. Groeit de afname van waterstof door bijvoorbeeld de groei van het bedrijf of de toename van machines en tractoren op waterstof of neemt de levering van groene energie toe? Dan kan eenvoudig het systeem worden uitgebreid met extra waterstof productie capaciteit.

Over Adsensys

Adsensys levert verschillende innovatieve systemen voor het opwekken van energie met behulp van waterstof uit groene energiebronnen. Daarin zijn wij vakkundig, allround, vooruitstrevend, en werken wij effectief. We leveren complete systemen en/of losse componenten afhankelijk van uw wens en situatie: van benodigde electrolysers tot en met droging en opslag en teruglevering. Of het nu om een klein systeem gaat of een 1MW installatie alles wordt modulair benaderd hierdoor is Snelheid, duidelijkheid en transparantie tijdens een samenwerking bij ons vanzelfsprekend.

Vragen over waterstof oplossingen?

Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.