Windmolens

Windenergie is vandaag de dag overal aanwezig, maar het gebeurt vaak dat de geproduceerde energie niet kan worden gebruikt op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat de kostbare geproduceerde windenergie verloren gaat, en dat is erg zonde. Daarom wordt er steeds vaker gekozen om naast de levering van windenergie aan het elektriciteitsnet ook een waterstof productie faciliteit neer te zetten bij windmolens.

Wat is groene waterstof?

Waterstof produceren uit een windmolen: de voordelen

Door een waterstof productie faciliteit te plaatsen op windmolenparken kan de energie die niet kan worden afgenomen als windenergie worden gebruikt om waterstof te produceren. De geproduceerde waterstof kan vervolgens worden opgeslagen en worden gebruikt voor diverse toepassingen, zoals tankstations voor auto’s, vrachtwagens, bussen of zelfs schepen, en het opnieuw produceren van energie (als de vraag groter is dan wat de windmolens produceren).

Grote voordelen van de productie van waterstof zijn dat er geen moeilijk te verkrijgen materialen nodig zijn en dat er bij de productie van waterstof minder ruimte nodig is dan bij de productie van batterijen. Tot slot verliest waterstof geen energie tijdens de opslag: de hoeveelheid energie zal altijd gelijk blijven.

electrolyser-waterstof

Hoe werkt het omzetten van windenergie naar waterstof?

Het omzetten van energie uit windmolens in waterstof is relatief eenvoudig, door het afgegeven vermogen van de windturbines te gebruiken voor de productie van waterstof door middel van waterstof elektrolyse kan volledig op een groene manier waterstof worden geproduceerd. In tegenstelling tot grotere elektrolysers biedt onze oplossing het voordeel dat er vanaf 2,4kW aan vermogen tot aan het maximaal te leveren vermogen waterstof kan worden geproduceerd. De aan elkaar gekoppelde AEM elektrolysers gebruiken de aangeboden energie om door middel van het schakelen van het maximaal aantal gekoppelde units waterstof te produceren door water te scheiden in waterstof en zuurstof.

Onze oplossingen voor waterstofproductie uit windmolens

Adsensys past de AEM techniek toe voor de productie van waterstof. Al onze oplossingen zoals bijvoorbeeld de AEM Multicore maken het mogelijk om tussen 3% en 105% van de nominale waterstof productie capaciteit te werken. Of het nu een systeem is wat bestaat uit een vermogen van 180Kw of een vermogen van 5MW.

Dit betekent dat het systeem zich kan aanpassen aan de hoeveelheid energie die er op elk gewenst tijdstip aanwezig is. Hiermee kunnen alle fluctuaties die bij de productie van windenergie voorkomen worden opgevangen zodat de maximale productiecapaciteit van het aanwezige elektrische vermogen wordt gebruikt.

Over Adsensys

Wij van Adsensys leveren verschillende innovatieve systemen voor het opwekken van energie met behulp van waterstof. Daarin zijn wij vakkundig, allround, vooruitstrevend, en werken wij effectief. We leveren complete systemen en/of losse componenten afhankelijk van uw wens en situatie: van benodigde electrolysers tot en met droging en opslag. Snelheid, duidelijkheid en transparantie staan tijdens een samenwerking bij ons voorop.

Vragen over Waterstof oplossingen?

Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.