Groene Waterstof en energie

Wat is groene waterstof?

Groene waterstof is waterstof die wordt geproduceerd zonder daarbij CO2 uit te stoten. Het opwekken van waterstof gebeurt door het splitsen van water in zuurstof en waterstof, met behulp duurzame elektriciteit verkregen uit zon en wind. Dit proces vindt plaats in een elektrolyser. Voor het maken van waterstof heb je alleen maar water en elektriciteit nodig. Wanneer je waterstof verbrandt, krijg je weer water terug. Je stoot dus geen afvalstoffen uit. Het opwekken van waterstof is voor het grote publiek nog erg onduidelijk en ingewikkeld. Maar het is duidelijk dat waterstof dé missende link is in de energietransitie.

Groene waterstof uit windenergie

Windenergie wordt tegenwoordig volop opgewekt. Maar de geproduceerde energie kan lang niet altijd worden gebruikt op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat veel kostbare windenergie verloren gaat. Dat is erg zonde. Daarom worden steeds vaker waterstofproductiefaciliteiten geplaatst bij windmolens. Daardoor kan energie die niet kan worden afgenomen als windenergie, worden gebruikt om waterstof te produceren.

 

De voordelen van groene waterstof uit windenergie

De uit windenergie geproduceerde waterstof kan worden opgeslagen en gebruikt voor diverse toepassingen. Het kan bijvoorbeeld als brandstof worden geleverd aan tankstations, bussen of zelfs schepen. Ook het opnieuw produceren van energie is mogelijk, wanneer de vraag groter is dan wat windmolens produceren. Een van de voornaamste voordelen van de productie van waterstof is dat er geen moeilijk te verkrijgen materialen nodig zijn. Daarnaast is minder ruimte nodig dan bij de productie van batterijen. Tot slot verliest waterstof geen energie tijdens de opslag.

Hoe zet je windenergie om in groene waterstof?

Het omzetten van energie uit windmolens in waterstof is relatief eenvoudig. Door het afgegeven vermogen van de windturbines te gebruiken voor de productie van waterstof, door middel van waterstof elektrolyse, kan volledig op een groene manier waterstof worden geproduceerd. In tegenstelling tot grotere elektrolysers biedt onze oplossing het voordeel dat er vanaf 2,4kW aan vermogen tot aan het maximaal te leve- ren vermogen, waterstof kan worden geproduceerd. De aan elkaar gekoppelde AEM elektrolysers gebruiken de aangeboden energie om door middel van het schakelen van het maximaal aantal gekoppelde units water- stof te produceren, door water te scheiden in waterstof en zuurstof.

Groene waterstof uit zonne-energie

Het opslaan van energie in batterijen kan, maar batterijen verliezen gedurende de tijd hun capaciteit. Dit gebeurt tijdens het laden en ontladen van de batterij. Daarnaast worden in veel batterijen zeldzame metalen gebruikt, waarvan de delving een flinke impact heeft op onze natuur. Een duurzamere oplossing? Het omzetten van zonne-energie in waterstof!

De uitdagingen van zonne-energie

Steeds meer mensen en bedrijven voorzien via zonnepanelen in hun energiebehoefte. De bijbehorende uitdaging wordt steeds duidelijker en actueler: ons elektriciteitsnet is niet in staat de grote hoeveelheid energie te verwerken die lokaal wordt opgewekt. We produceren een overschot aan energie. Gedurende de dag gebruiken we wat we nodig hebben; wat we over hebben, leveren we terug aan het net. Soms wordt al een maximum gesteld aan het terugleveren van energie aan het net. Hierdoor gaat kostbare energie verloren.

Hoe zet je zonne-energie om in waterstof?

De opgewekte zonne-energie wordt, door middel van een waterstofelectrolyser, van water omgezet in waterstof en zuurstof. De opgewekte waterstof wordt daarna opgeslagen. Op een later moment kan deze opnieuw worden gebruikt om van waterstof weer energie te maken. Dit kan door het elektrolyseproces om te draaien.

Veiligheid

Wist je dat waterstof het meest voorkomende element in het universum is? Het is een zeer brandbaar maar erg licht gas, dat onder hoge druk een erg hoge energiedichtheid is. Daarom is het opwekken en gebruiken van waterstof niet zonder risico’s. Incidenten met waterstof kunnen grote impact hebben. Hieronder gaan we dieper in op de verschillende veiligheidsaspecten rondom waterstof.

Hoge diffusiecoëfficiënt

Door de kleine omvang van het molecuul kan waterstof in of zelfs door materialen heen diffunderen. Dit verhoogt de kans op lekkage. Daarom is slechts een beperkt aantal materialen geschikt om in combinatie met waterstof te worden gebruikt. De hoge diffusiecoëfficiënt in lucht heeft als voordeel dat in een open ruimte het waterstofgas zich snel zal vermengen. Daarmee wordt het als het ware verdund. Het risico op een explosie wordt zo verkleind.

Verbrossing

Diffusie van waterstof kan in bepaalde materialen leiden tot negatieve veranderingen van de materiaaleigenschappen. Dit fenomeen staat bekend als ‘waterstofverbrossing’. Doordat waterstof in de haarscheurtjes van het materiaal opgesloten raakt, verzwakt het materiaal. Het gevolg is dat het bros wordt.

Lichter dan lucht

Waterstofgas is veertien keer lichter dan lucht en heeft met een relatieve dampdichtheid van 0,0695 g/l. Wanneer gasvormig waterstof in een gesloten ruimte vrijkomt, zal het zich snel verspreiden en verzamelen in het hoogste punt. Het risico bestaat dat een explosie plaatsvindt als gevolg van ophoping bovenin een afgesloten ruimte.

Hoge ontstekingskans

Waterstof heeft een hoge ontstekingskans vanwege de lage ontstekingsenergie. Om waterstof te kunnen ontsteken, is slechts een kleine hoeveelheid energie nodig (0,02 mJ). De wrijving van kledingstukken kan al voldoende zijn om deze hoeveelheid energie op te wekken. Bovendien kan een mengsel van waterstof en lucht over een zeer breed gebied worden ontstoken (volume- percentage van 4 % tot 75 %). Om ophoping van statische lading in de constructies te vermijden, worden elektrisch goed geleidende materialen toegepast. Ook hoort te worden gezorgd voor zogeheten potentiaalvereffening. Deze neutraliseert de spanningsverschillen en voorkomt gevaarlijke situaties. De zelfontbrandingstemperatuur van waterstof is 571 graden Celsius.

De kans op directe ontsteking is bij vloeibare waterstof iets lager dan bij gasvormige waterstof. Vloeibare waterstof wordt thermisch geïsoleerd en onder lage druk bewaard, zodat de snelheid en bijbehorende energie waarmee waterstof uitstroomt, lager is en vertraagde ontsteking plaatsvindt. Koude waterstof kan na verdamping alsnog op afstand ontsteken.

Nauwelijks zichtbare vlam

Waterstof heeft een kleurloze, nauwelijks zichtbare vlam en vrijwel geen warmtestraling. Dat maakt het effectief bestrijden van een waterstofbrand een stuk moeilijker. Een waterstofbrand is niet goed door de mens te signaleren. Met speciale warmtebeeldcamera’s of UV-meting is een vlam te detecteren. Hierbij moet rekening worden gehouden met externe invloeden op de apparatuur, zoals zonlicht of lasactiviteiten in de omgeving. Het blussen van een waterstofbrand kan ongewenst zijn, omdat na blussing een explosieve gaswolk kan ontstaan die opnieuw kan ontsteken. Een bluswatergordijn over een waterstofbrand is een ideaal middel om de vlam zichtbaar te maken (deze kleurt onder een watergordijn oranje). Bij een grotere lekkage in een leiding bij een druk van 700 bar kunnen in het geval van brand nagenoeg onzichtbare en krachtige fakkelbranden voorkomen met reikwijdtes van meer dan 1 meter.

Waterstof wordt warmer door uitzetting

In tegenstelling tot veel andere moleculen wordt waterstof juist warmer als het uitzet. Dit effect wordt ook wel een omgekeerd Joule-Thompson effect genoemd.

Cryogene vloeistof

Vloeibare waterstof is een cryogene vloeistof die bij vrijkomen, ook in gasvormige toestand, in eerste instantie naar de bodem zakt. Na verdamping stijgt het waterstofgas op. Waterstof wordt onder druk gezet en gekoeld tot –252,8 graden Celsius (bij 1 013 mbar). Bij blootstelling aan de omgevingslucht kunnen zuurstof en stikstof uit de omgevingslucht condenseren. Vloeibare waterstof kan bij zeer snelle verdamping zorgen voor bevriezingsgevaar.

Adsensys is veiligheidsspecialist

Bij Adsensys staat de veiligheid van onze systemen altijd en overal bovenaan onze prioriteitenlijst.  We hebben onze oorsprong in de sensoren, die een belangrijke rol spelen in de veiligheid van onze waterstofsystemen. We zijn dan ook aan absolute specialist wanneer het gaat om veiligheid rondom waterstofsystemen.

Al onze systemen zijn voorzien van waterstofdetectiesensoren die de minste of geringste lekkage opsporen. Zodra de extreem gevoelige sensoren slecht een klein beetje waterstof buiten het systeem detecteren, worden de systemen voor de veiligheid direct automatisch uitgeschakeld.

Indien van toepassing verzorgen wij jaarlijkse keuringen en overige periodieke controles van de geplaatste systemen. Op deze manier borgt Adsensys de kwaliteit en veiligheid. Van onze systemen, onze dienstverlening én van jou als opdrachtgever.

Vragen over Waterstof oplossingen?

Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Groene waterstof toegankelijk maken voor iedereen. Dat is onze missie door klein te beginnen en zo samen een enorme impact te maken en de energietransitie te versnellen. Wij bewijzen dat het kan voor alle branches en sectoren. Samen de wereld een beetje groener maken? Are you ready?

Adsensys

Korhoenweg 19
4791 RM Klundert
Nederland

T: 0168 382700
E: info@adsensys.nl