Amoniak uit waterstof

Gebruik makend van het Haber Bosch proces wordt er al sinds 1910 ammoniak geproduceerd uit waterstof en stikstof uit de lucht om ons heen. Dit proces werkt optimaal bij een zeer hoge druk en warmte waardoor de energiebehoefte voor het produceren van ammoniak aanzienlijk is. Omdat er bij dit proces 3 keer zoveel waterstof nodig is als stikstof, wordt er veelal gebruik gemaakt van de productie van waterstof uit aardgas. Het Methaan uit het aardgas wordt door middel van stoom (water) omgezet in koolmonoxide en waterstof. De koolmonoxide wordt daarna wederom door middel van water weer omgezet in waterstof en CO2.

Deze vorm van het produceren van waterstof is door het gebruik van aardgas als basis en het opwekken van stoom een grootverbruiker van energie. Per jaar wordt er circa 200 miljoen ton aan ammoniak geproduceerd met een energiebehoefte van ongeveer 1,5% van de totale productie van energie. De geproduceerde ammoniak wordt veelal toegepast voor de productie van kunstmest.

Duurzaam waterstof Produceren

De kosten van het produceren van groene ammoniak door middel van de productie van waterstof uit bijvoorbeeld wind of zonne energie waren in het verleden in de basis ongeveer twee keer zo hoog als de productie van waterstof uit aardgas, echter wordt hier geen rekening gehouden met de stijgende gasprijzen, de aflopende voorraad aardgas in Nederland en de uitstoot van CO2 bij dit proces. Met de huidige druk op het gebruik van aardgas en de kosten van de CO2 uitstoot is het opwekken van waterstof door middel van waterstof elektrolyse uit groene energie inmiddels gelijk en wellicht goedkoper dan de oude methode. In Nederland is de productie van energie uit zonnecellen of windenergie alleen niet altijd stabiel en de garantie van het produceren van waterstof uit 100% groene energie is daarmee een stuk ingewikkelder.

electrolyser-waterstof

Onze oplossing voor de productie van ammoniak uit waterstof

Door het toepassen van modulaire techniek voor het opwekken van waterstof en het gebruik van AEM technologie voor het elektrolyse proces biedt Adsensys een eenvoudige maar doeltreffende en duurzame methode voor de productie van waterstof als basis van ammoniak. Adsensys is in staat om systemen te leveren die waterstof produceren met de energie die op dat moment voorhanden is. Alle systemen zijn opgebouwd uit modulaire waterstof generatoren met een kleine capaciteit. Deze kunnen simpelweg worden aan- en uitgezet afhankelijk van de energie die voorhanden is. Hierdoor is het mogelijk een systeem te configureren wat in staat is bij de minst mogelijke productie van groene energie waterstof te produceren tot aan het maximaal mogelijk haalbare. Groeit de afname van waterstof of neemt de levering van groene energie toe? Dan kan eenvoudig het systeem worden uitgebreid met extra waterstof productie capaciteit.

Over Adsensys

Adsensys levert verschillende innovatieve systemen voor het opwekken van energie met behulp van waterstof uit groene energiebronnen. Daarin zijn wij vakkundig, allround, vooruitstrevend, en werken wij effectief. We leveren complete systemen en/of losse componenten afhankelijk van uw wens en situatie: van benodigde electrolysers tot en met droging en opslag en teruglevering. Of het nu om een klein systeem gaat of een 1MW installatie alles wordt modulair benaderd hierdoor is Snelheid, duidelijkheid en transparantie tijdens een samenwerking bij ons vanzelfsprekend.

Vragen over waterstof oplossingen?

Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.